Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
102.
Decyzja Nr 105/MON z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie limitu awansowego w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.05.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.30 10:52
Treść aktu: