Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Decyzja Nr 92/MON z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2018.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.24 13:36
Treść aktu: