Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.05.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.16 11:31
Treść aktu: