Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Decyzja Nr 48/MON z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Metodyki zaopatrywania żołnierzy zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty, a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług”
Minister Obrony Narodowej 2021.04.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.04.20 14:30
Treść aktu: