Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Decyzja Nr 167/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 11:37
Treść aktu: