Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
101.
Decyzja Nr 104/MON z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.05.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.30 10:50
Treść aktu: