Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Decyzja Nr 91/MON z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2018.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.07.24 13:29
Treść aktu: