Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2020.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.06.25 12:55
Treść aktu: