Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Minister Obrony Narodowej 2019.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.05.13 11:17
Treść aktu: