Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Decyzja Nr 166/MON z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojskowemu Ośrodkowi Medecyny Prewencyjnej w Modlinie
Minister Obrony Narodowej 2016.05.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.05.23 11:35
Treść aktu: