Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
100.
Decyzja Nr 103/MON z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.05.24 09:59
Treść aktu: