Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
10.
Decyzja Nr 9/MON z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2022.02.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.03 10:42
Treść aktu: