Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
10.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do oceny systemu planowania i realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych na rzecz Ministra Obrony Narodowej w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.01.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.21 11:02
Treść aktu: