Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Decyzja Nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2016.01.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.01.04 11:14
Treść aktu: