Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Decyzja Nr 178/MON z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2019.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.01.02 12:02
Treść aktu: