Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Decyzja Nr 210/MON z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej”
Minister Obrony Narodowej 2020.01.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.01.02 13:05
Treść aktu:
Załączniki (1):