Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
1.
Decyzja Nr 1/MON z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2022.01.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.01.10 15:48
Treść aktu: