Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
107.
Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.03.29 11:04
Treść aktu: