Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Pełnomocnictwo Nr 4/MON z dnia 10 lutego 2012 r. dla Pana płk. Jerzego Nędzi - Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.14 09:44
Treść aktu: